THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MẤT BAO LÂU?

Tư Pháp Việt chuyên dịch vụ thành lập doanh nghiệp xin hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp. Theo quy định tại nghị định 78/2015/NĐ-CP thì thời hạn thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpđược rút ngắn nhằm tạo điều kiện cho người thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.”

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, trong đó có liên quan đến thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 28 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

+ Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Như vậy, thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. So với Luật doanh nghiệp 2005, thì thời hạn xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được rút ngắn nhằm tạo điều kiện cho người thành lập doanh nghiệp.

 

 

 

Bạn cần thêm thông tin

Liên hệ Ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về các dịch vụ trọn gói hoặc liên hệ Hotline: 0976964688 – 0888622188