Những điều cần biết về đấu thầu online

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Luật Đấu Thầu 2013 và Thông tư 07/2015/TTLT – BKHĐT –BTC có quy định cụ thể về hình thức đấu thầu qua mạng.

Đấu thầu online là gì ?

Đấu thầu online được hiệu là đấu thầu qua mạng. Căn cứ theo quy định tạo khoản 13 Điều 4 Luật Đấu Thầu 2013, Đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

– Công khai, không hạn chế truy cập, tiếp cận thông tin.

– Người sử dụng nhận biết được thời gian thực khi truy cập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời gian trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là thời gian thực và là thời gian chuẩn trong đấu thầu qua mạng.

– Hoạt động liên tục, thống nhất, ổn định, an toàn thông tin, có khả năng xác thực người dùng, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.

– Thực hiện ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

– Bảo đảm nhà thầu, nhà đầu tư không thể gửi hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu.

Quy trình đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

  • Đối với bên mời thầu

– Bên mời thầu thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo các bước sau:

+ Bước 1: Nhấn nút “Đăng ký” trên trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đăng ký tư cách bên mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký;

+ Bước 3: Nhận chứng thư số;

+ Bước 4: Đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số.

– Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Đơn đăng ký bên mời thầu;

+ Bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của bên mời thầu đăng ký;

+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của bên mời thầu đăng ký;

  • Đối với nhà thầu, nhà đầu tư

– Quy trình đăng ký: Nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo các bước sau:

+ Bước 1: Nhấn nút “Đăng ký” trên trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đăng ký tư cách nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Bước 2: Thanh toán chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

+ Bước 3: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký;

+ Bước 4: Nhận chứng thư số;

+ Bước 5: Đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số.

– Hồ sơ đăng ký bao gồm:

+ Đơn đăng ký nhà thầu

+ Bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký;

+ Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký.

Bạn đang gặp vấn đề cần tư vấn

Vui lòng điền đầy đủ thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi, để được giải đáp miễn phí, Gọi ngay 0976.964.688

Bạn cần thêm thông tin

Liên hệ Ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về các dịch vụ trọn gói hoặc liên hệ Hotline: 0976964688 – 0888622188