Thành lập Doanh Nghiệp có cần bằng cấp không?

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ CẦN BẰNG CẤP KHÔNG

Bạn có ý tưởng kinh doanh và muốn thành lập doanh nghiệp để hiện thực hóa ý tưởng của mình.Tuy nhiên, bạn băn khoăn rằng có phải tất cả các chủ thể tiến hành thành lập doanh nghiệp đều phải có bằng cấp khi kinh doanh.Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, Tư Pháp Việt sẽ tư vấn về một số trường hợp pháp luật yêu cầu người thành lập doanh nghiệp phải có bằng cấp.

Theo Luật doanh nghiệp 2014 một số cá nhân, tổ chức mà thuộc vào các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 18 thì không được quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp. Ngoài những đối tượng này, tất cả đều được nhà nước khuyến khích tham gia kinh doanh những ngành, nghề mà nhà nước không cấm.Tuy nhiên, trong từng lĩnh vực cụ thể thì pháp luật lại có những yêu cầu riêng đối với người thành lập doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP khi hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp không quy định về những trường hợp khi thành lập doanh nghiệp cần có bằng cấp. Căn cứ vào các quy định của pháp luật chuyên ngành, tùy thuộc vào từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp mà pháp luật quy định người thành lập doanh nghiệp phải có bằng cấp khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp, chẳng hạn:

– Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 52/ 2008/NĐ-CP về điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này;

+ Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.

Như vậy, theo quy định trên thì người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải đáp ứng yêu cầu về bằng cấp là có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật

– Căn cứ theo quy định Điều 21 Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 có quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán. Cụ thể:

Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân;

+ Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh;

Đồng thời căn cứ theo quy định Điều 14 Luật kiểm toán độc lập thì một trong những tiêu chuẩn trở thành kiểm toán viên là “Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;”

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên thì chủ doanh nghiệp tư nhân, hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khi tiến hành kinh doanh dịch vụ kiểm toán cần phải đáp ứng yêu cầu về bằng cấp là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn cần thêm thông tin

Liên hệ Ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về các dịch vụ trọn gói hoặc liên hệ Hotline: 0976964688 – 0888622188