Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn?

Khi quyết định thành lập doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp cần lựa chọn cho mình loại hình doanh nghiệp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty. Các chủ doanh nghiệp thường phân vân giữa hai loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. Tư pháp Việt sẽ phân tích điểm khác biệt cũng như ưu, nhược điểm của hai loại hình doanh nghiệp này để chủ doanh nghiệp có thể dễ dàng lựa chọn nên thành lập công ty cổ phần hay công ty trách nhiệm hữu hạn cho doanh nghiệp mình.

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó các thành viên cùng góp vốn cùng chia nhau lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn của mình góp vào công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Điểm khác nhau giữa công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn

Về vốn:

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty đối với công ty TNHH một thành viên; vốn điều lệ của công ty TNHH không được chia thành từng phần mà tính theo tỷ lệ phần trăm vốn góp của các thành viên.

Về cơ cấu tổ chức:

Công ty cổ phần được tổ chức theo một mô hình là: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)

Công ty trách nhiệm hữu hạn được tổ chức dưới hai hình thức là: Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty TNHH một thành viên. Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà có cơ cấu tổ chức nhất định.

Về quyền phát hành cổ phiếu: Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu còn công ty TNHH không có quyền này.

Về số lượng thành viên:

Công ty cổ phần có số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa.

Công ty TNHH một thành viên chỉ có một chủ sở hữu duy nhất là một cá nhân hoặc một tổ chức; công ty TNHH hai thành viên trở lên có số lượng thành viên tối thiểu là hai thành viên, tối đa là 50 thành viên.

Về tính chịu trách nhiệm:

Công ty cố phần: Công ty chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của công ty; Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn đã góp vào công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn: Công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty; Thành viên công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp.

Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần.

Ưu điểm:

 • Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp, hạn chế rủi ro
 • Sẽ hoạt động được trong hết mọi ngành nghề
 • Do cơ cấu linh hoạt nên tạo điều kiện nhiều người góp vốn vào công ty– Có khả năng huy động vốn của Công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng
 • Thu hút được nhiều nhà đầu tư cùng tham gia góp vốn

Nhược điểm:

 • Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn nên dễ có sự phân hoá thành các nhóm cổ động đối lập nhau về lợi ích
 • Bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán, nên thủ tục phức tạp hơn loại hình công ty khác

Ưu điểm và nhược điểm của công ty trách nhiệm

Ưu điểm:

 • Các thành viên chỉ phải chịu các khoản nợ và điều lệ trong phạm vi số vốn của công ty
 • Do số lượng thành viên không nhiều nên việc quản lý và điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn không quá phức tạp
 • Do chế độ chuyển nhượng vốn góp được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên công ty.

Nhược điểm:

 • Do tên gọi và chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty bị ảnh hưởng 1 phần với đối tác
 • Do không có quyền phát hành cổ phần, việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế

Xem thêm : Thành lập doanh nghiệp mất bao nhiêu lâu ?  

Bạn cần thêm thông tin

Liên hệ Ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về các dịch vụ trọn gói hoặc liên hệ Hotline: 0976964688 – 0888622188