Hướng dẫn thủ tục tách thửa đất làm sổ đỏ

  • Tách thửa đất là gì?

Theo quy định hiện nay, quá trình tách thửa đất chính là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang nhiều đối tượng khác nhau. Việc tách thửa phải được thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật. Sau đây là những thủ tục tách thửa đất cần phải làm.

  • Điều kiện tách thửa

Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương thì UBND cấp tỉnh sẽ có quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

Đối với Hà Nội, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND thành phố Hà Nội, điều kiện tách thửa đất bao gồm:

Quy định về chiều cao: Thửa đất phải có chiều rộng và chiều sâu từ 3 mét trở lên với đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất theo đúng quy định.

Quy định về diện tích: Về diện tích, các thửa đất sẽ được tách thửa nếu có diện tích tối thiểu từ 30m2 trở lên. Theo đó, nếu diện tích của các mảnh đất không được 30m2 thì cũng không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Chính vì vậy, để có thể tách thửa đất hay thực hiện việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích tối thiểu cũng phải từ 30m2 trở lên. Đối với các khu đất có diện tích thấp hơn cũng không được cấp phép theo quy định.

  • Trình tự, thủ tục tách thửa đất

Trình tự thủ tục tách thửa đất được quy định tại Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Đất đai năm 2013 được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có Bất động sản.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

– Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 3: Sau 15 ngày cập nhật, chỉnh lý biến động, người sử dụng đất đến VPĐKĐĐ nhận sổ đỏ hoàn chỉnh.

* Hồ sơ tách thửa:

– Đơn đề nghị tách thửa theo mẫu

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

– Hồ sơ kỹ thuật thửa đất

– Văn bản chuyện nhượng bất động sản (đối với trường hợp tách thửa để chuyển nhượng)

– Văn bản ủy quyền, cam kết khác,..

– Giấy tờ nhân thân: CMND, Hộ khẩu, Chứng nhận kết hôn,…

  • Thời gian, lệ phí khi tách thửa

– Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất là 15 ngày kể từ ngày VPĐKĐĐ nhận hồ sơ khi hợp lệ.

– Lệ phí tách thửa:

+ Lệ phí địa chính, thẩm định hồ sơ 0,15% giá trị chuyển nhượng.

+ Lệ phí trước bạ nhà đất 0,5% giá trị chuyển nhượng.

  • Một số lưu ý

5.1 Điều kiện được cấp sổ đỏ khi tách thửa:

– Khu đất đó không có sự tranh chấp, lấn chiếm, đất không quyền sở hữu của người xin cấp. Để có thể chứng minh không có sự tranh chấp, người xin sổ đỏ cần phải có sự chứng minh, xác thực của các người sống xung quanh cũng như chính quyền địa phương để kiểm chứng.

– Phải có đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất hay giấy mua bán đất đai theo đúng quy định: giấy mua bán đất theo đúng quy định, hợp đồng mua bán nhà, giấy nhượng lại đất để làm nông nghiệp,… Tất cả các loại giấy tờ này để phải có dấu xác nhận của địa phương.

– Xem xét về biên lai đóng thuế có đúng quy định hay không. Trong những trường hợp thửa đất trên chưa được đóng thuế thì người xin cấp giấy sử dụng đất phải tìm hiểu những thông tin để có thể giải quyết vấn đề một cách dứt điểm.

5.2 Trường hợp tách thửa đất để hợp thửa với thửa đất liền kề.

Ngoài những điều kiện đã nêu ở trên, thì việc tách thửa để hợp thửa với thửa đất liền kề không cần phải đáp ứng đủ diện tích tách thửa là 30m2 theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND thành phố Hà Nội.

5.3 Hồ sơ kỹ thuật thửa đất

Hồ sơ kỹ thuật thửa đất được cấp bởi các Công ty đo đạc địa chính đã được Cục đo đạc và Bản đồ – Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực Đo đạc và bản đồ và trắc địa công trình.

Bạn cần thêm thông tin

Liên hệ Ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về các dịch vụ trọn gói hoặc liên hệ Hotline: 0976964688 – 0888622188