Hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Phiếu lý lịch tư pháp gồm có hai loại gồm:

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức bao gồm:

– Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

– Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp tư pháp

+ Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp:

– Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

– Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

+ Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp:

– Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

– Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

– Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Cá nhân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

  • Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu do Sở tư pháp quy định)
  • Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu
  • Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú. Trường hợp cá nhân không xác định được nơi thường trú/ tạm trú thì không phải nộp giấy tờ này.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Địa điểm nộp hồ sơ:

Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

  • Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;
  • Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
  • Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Hình thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp: Cá nhân mang bản chụp các giấy tờ nhân thân và mang bản chính đến để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính thì phải có bản sao có chứng thực.
  • Nộp qua bưu điện: Cá nhân nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ nhân thân. Về tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cần chứng thực chữ ký để tránh trường hợp giả mạo xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

– Không quá 10 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

– Trường hợp cá nhân đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian ở nước ngoài, người nước ngoài thì, xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì không quá 20 ngày.

Với các quy định về thủ tục để yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp như hiện nay đã gây không ít khó khăn đối với người dân trong việc cần chuẩn bị giấy tờ gì, đến đâu và trong thời gian bao lâu thì sẽ có phiếu lý lịch tư pháp. Vì vậy, để hỗ trợ người dân, chúng tôi hiện cung cấp dịch vụ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 cho khách hàng và tư vấn thủ tục miễn phí cho người dân.

Khách hàng cần tư vấn và cần xin cấp phiếu lý lịch tư pháp chỉ cần liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hotline: 0976964688 hoặc email: hieunota@gmail.com.

Chúng tôi thực hiện dịch vụ để giúp đỡ khách hàng nhằm đảm bảo thời gian và đáp ứng nhu cầu trong học tập, công việc của khách hàng.

Bạn cần thêm thông tin

Liên hệ Ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về các dịch vụ trọn gói hoặc liên hệ Hotline: 0976964688 – 0888622188