Archive for Category: Doanh nghiệp

Đấu thầu qua mạng là gì

Với sự tiết kiệm lớn về thời gian, chi phí,…đấu thầu qua mạng được các chủ đầu tư, nhà thầu ủng hộ tích cực, nhận thức đúng và triển khai tốt, nhất là khi Thông tư số 07/2015/TTLT/BKHĐT-BTC quy...

Read More