Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Sau một thời gian thành lập và đi vào hoạt động các công ty có sự thay đổi về thành viên, vốn điều lệ hay đơn giản là muốn thay đổi loại hình công ty thì các công ty sẽ phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Với bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.

Phương thức chuyển đổi

  • Khi công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên hoặc hai thành viên trở lên) muốn chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác. Tức là trường hợp mà chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên hoặc thành viên góp vốn công ty TNHH hai thành viên trở lên muốn chuyển đổi loại hình hoạt động của doanh nghiệp mình.
  • Khi công  ty TNHH chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn.
  • Khi công ty TNHH chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác.
  • Kết hợp các phương thức trên khi chuyển đổi thành công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi

 

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
  • Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp;
  • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

 

Thủ tục chuyển đổi

           Sau khi công ty chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên (số lượng hồ sơ là 01 bộ) thì công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi và hoàn tất các loại giấy tờ.

          Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ đăng ký chuyển đổi của công ty và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty.

           Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ qua đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan, đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nơi nhận hồ sơ đăng ký chuyển đổi

 

           Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm :

Bạn cần thêm thông tin

Liên hệ Ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về các dịch vụ trọn gói hoặc liên hệ Hotline: 0976964688 – 0888622188